sobota, 20 lipca 2019

#23 Marpress

Informacje dostępne na stronie wydawnictwa:

Wydajemy najwyższej jakości literaturę związaną z Trójmiastem, regionem i morzem. Pokazujemy, że Polska to kraj o fascynującej historii i wielowiekowej tradycji morskiej. Od początku dbamy o spuściznę literacką naszych autorów, odkrywamy też tych zapomnianych i niedocenianych. Wierzymy, że książki przybliżają ludzi i środowiska. Jednym zdaniem – książką skracamy dystans.

ZMIENIAMY STYL I FORMĘ KOMUNIKACJI. NIEZMIENNA POZOSTAJE POTRZEBA TWORZENIA DOBREJ LITERATURY. PRZED NAMI AMBITNE PLANY WYDAWNICZE, ODKRYWANIE NOWYCH TALENTÓW, A PRZEDE WSZYSTKIM TROSKA O DOROBEK AUTORÓW I ŻYWY KONTAKT Z CZYTELNIKAMI. WYRUSZ Z NAMI W TĘ PODRÓŻ!


Informacje zebrane przez Gdzie wydać?

1. Jaki wydawnictwo ma stosunek do debiutantów oraz osób w przedziale wiekowym 17-30 lat? Czy takie osoby mają szansę wydania u Państwa książki?


Młodzi twórcy czy debiutanci są u nas zawsze mile widziani. Czytamy każdą propozycję wydawniczą. Wydajemy literaturę związaną z Trójmiastem, regionem i morzem. Pokazujemy, że Polska to kraj o fascynującej historii i wielowiekowej tradycji morskiej. Dbamy o spuściznę literacką naszych autorów, odkrywamy też tych zapomnianych i niedocenianych. 

2. Jakiej formy nadsyłania prac wymaga wydawnictwo?


Szczegółówe zasady współpracy z naszym Wydawnictwem opisaliśmy w dokumencie dostępnym na naszej stronie www.marpress.pl

3. Jak długo trzeba oczekiwać na rozpatrzenie propozycji wydawniczej?


Jeśli jesteśmy zainteresowani wydaniem książki, kontaktujemy się w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania propozycji wydawniczej. 

4. Ile średnio propozycji wydawniczych redakcja otrzymuje miesięcznie? Czy wszystkie są czytane w całości, a może zdarza się, że utwór odrzucany jest już po pierwszych kilku rozdziałach?


Średnio otrzymujemy kilkanaście propozycji wydawniczych miesięcznie. 
Na początku tekst jest czytany przynajmniej we fragmentach i w przypadku zainteresowania przekazywany kolegium recenzentów. W przeciwnym przypadku, gdy styl czy tematyka nie jest zgodna z profilem wydawnictwa, tekst trafia do archiwum. 

5. Jeśli chodzi o recenzje wewnętrzne: czy teksty recenzuje osoba spoza wydawnictwa? Jest to osobne stanowisko pracy w wydawnictwie, czy po prostu zajmuje się tym osoba z wydawnictwa, mająca również inne obowiązki? A może zajmują się tym znani blogerzy-recenzenci? Jak to wygląda?


Tekst recenzuje kolegium recenzentów złożone z pracowników i współpracowników wydawnictwa. Za każdym razem tekst do recenzji otrzymują co najmniej dwie osoby. Nie mamy osobnego stanowiska recenzenta wewnętrznego. Jeśli potrzebna jest wiedza specjalistyczna, by zająć się tekstem i ocenić jego wartość merytoryczną, wtedy zwracamy się do specjalistów w danej dziedzinie. 

6. Czy wewnętrzna recenzja jest do wglądu dla autora? (przy założeniu, że są Państwo zainteresowani wydaniem książki)


W przypadku zakwalifikowania tekstu do druku postulaty recenzentów są zawsze prezentowane autorowi/autorce. W pozostałych przypadkach nie ujawniamy treści recenzji wewnętrznych.

7. Po jakim czasie, od zaakceptowania przez wydawcę propozycji wydawniczej, można spodziewać się jej realnego wydania?


Na czas trwania procesu wydawniczego ma wpływ wiele czynników – przede wszystkim złożoność tekstu (np. fotografie, wykresy, tabelki), czas pracy nad tekstem (redakcja, korekta) oraz sam termin złożenia tekstu przez autora/autorkę. Terminy publikacji książek reguluje plan wydawniczy opracowywany na początku roku. Każdy tekst zatwierdzony do wydania zajmuje kolejne miejsce w planie, który do pewnego stopnia jest elastyczny natomiast w większości terminy premier regulują podpisane wcześniej umowy autorskie. Średni czas od podpisania umowy do wydania książki wynosi 12 miesięcy.

8. Czy autor ponosi koszty w związku z wydaniem książki? Jeśli tak, na jakiej zasadzie dzielone są koszty druku?


W większości przypadków autor nie ponosi kosztów wydania książki. Zdarza się, że autor chce przeznaczyć na wydanie własne bądź uzyskane od sponsorów środki. W takiej sytuacji istnieje możliwość renegocjacji warunków umowy.

9. Jaki rodzaj umowy wydawnictwo zawiera z pisarzem? Czy wydawnictwo zastrzega sobie prawo wyłączności wydania utworu? Jeśli tak, to na jakich warunkach i na jak długo?


Większość umów autorskich to umowy o udzielenie licencji na czas określony, minimum na 3 lata. Niewielka część umów to umowy o przekazaniu majątkowych praw autorskich do utworów. 

10. Czy jest konieczne zrzeczenie się praw autorskich? Jeśli tak, to na jakich warunkach i na jak długo?


Nie mamy w naszych umowach takich klauzuli. 

11. W jaki sposób liczone jest honorarium autora?


W zależności od tytułu honorarium może być liczone jako % od ceny okładkowej lub % od ceny detalicznej po której wydawnictwo sprzedaje książki dystrybutorom.

12. Jak wygląda dystrybucja wydanej książki? Jak długo jest w sprzedaży?


Współpracujemy z największymi dystrybutorami w Polsce. Poza tym zaopatrujemy bezpośrednio część księgarni trójmiejskich. Mamy własną księgarnię stacjonarną i internetową. Uczestniczymy w targach książki i plenerach czytelniczych. Książki sprzedajemy przez minimum trzy lata od daty premiery. Co ciekawe wiele naszych tytułów charakteryzuje się tzw. płaskim modelem sprzedaży, tzn. z racji tematyki są sprzedawane przez długi okres czasu. Posiadamy własny magazyn i nie przekazujemy książek na przemiał!

13. Czy wydawnictwo promuje książkę, czy autor musi ją reklamować na własną rękę? Jak wygląda promocja?


Pomoc autora w promocji książki jest nieoceniona. Dzisiaj czytelnicy uwielbiają bezpośredni kontakt z autorem więc cieszymy się, gdy autor aktywnie włącza się w promocję. Na początku drogi wydawniczej rozmawiamy z autorem o promocji, zbieramy wspólnie pomysły na promocję. Nasz dział promocji czuwa nad całością działań promocyjnych i monitoruje pojawianie się recenzji w mediach. Zawsze staramy się zainteresować naszymi tytułami media lokalne, blogerów, staramy się, by promocji każdej z książek towarzyszył jakiś element niestandardowy i każdy z naszych autorów ma minimum jedno spotkanie autorskie.

14. Czy zajmują się Państwo wydawaniem tomików poezji?


Tak, wydajemy również poezję, choć w tej chwili mocno ją selekcjonujemy przy wyborze tomików, które chcielibyśmy wydać. 

15. Jaki wydawnictwo ma stosunek do treści już opublikowanych na np. blogu, forum? Czy jest możliwość wydania takiej historii?


Tak, jeśli tekst jest dobrze napisany i odpowiada linii wydawniczej Marpressu z przyjemnością się z nim zapoznamy!


Słowo o Wydawnictwie Marpress od Załogi Gdzie wydać?:

Gdańszczanie to wasz czas! Otwarte wody, morze, może i piraci?
Marpress to jedno z niewielu wydawnictw otwartych na udostępniane wcześniej treści, w dodatku ukierunkowane na konkretną literaturę. Oznacza to oczywiście, że nie jest dla wszystkich, ale nie o to przecież chodzi, aby dogodzić każdemu. Zajmują się wybraną gałęzią literatury, dzięki czemu twórcy akurat tego odłamu z pewnością będą tam mile widziani. Odpowiedź na moje pytania przyszła z opóźnieniem, ale jak wielką radość sprawiła, gdy się pojawiła! Mam nadzieję, że ucieszyła i was :)
Przypominamy, że zapraszamy wszystkich debiutantów oraz autorów, którzy chcieliby podzielić się z nami wrażeniami związanymi z procesem wydawania swoich książek. Debiutanckie wspomnienia dopiero co ruszyły, więc czekamy na wasze maile!Serdecznie dziękujemy Wydawnictwu Marpress za odpowiedzenie na nasze pytania. Doceniamy, pamiętamy, z miłą chęcią polecamy! :)

1 komentarz: