poniedziałek, 22 października 2018

#17 AlterNatywne

Informacje dostępne na stronie wydawnictwa:

Wyjątkowo odsyłamy Was prosto na stronę wydawnictwa, ponieważ ilość informacji jest tam ogromna i nie widzę sensu przeklejania tutaj kilku stron a4. Dlatego też zapraszam:Pierwszy raz spotykam się z tak rozbudowaną zakładką dla przyszłych pisarzy, co jest bardzo miłą odmianą.
O wydawnictwieNa polskim rynku wydawniczym istnieją dwa rodzaje wydawnictw: 

1. Wydawnictwa TRADYCYJNE, 
2. Wydawnictwa (WSPÓŁ)FINANSOWANE przez AUTORÓW.
Wydawnictwo AlterNatywne jest pierwszym w kraju wydawnictwem TRZECIEGO TYPU, które łączy w sobie najefektywniejsze elementy obu powyższych modeli, dając autorom to, czego nie dostaną w żadnym innym wydawnictwie działającym obecnie na polskim rynku. 


Informacje zebrane przez Gdzie wydać?

1. Jaki wydawnictwo ma stosunek do debiutantów oraz osób w przedziale wiekowym 17-30 lat? Czy takie osoby mają szansę wydania u Państwa książki?

Chętnie wydajemy książki debiutantów. Nie mamy też żadnych ograniczeń wiekowych, ważne jest tylko, aby autor był pełnoletni. W przeciwnym razie do wydania konieczna jest pisemna zgoda rodziców.

2. Jakiej formy nadsyłania prac wymaga wydawnictwo?

Przyjmujemy wyłącznie ukończone teksty, nadsyłane w całości w edytowalnych plikach tekstowych wraz z krótkim streszczeniem i notką o autorze.

3. Jak długo trzeba oczekiwać na rozpatrzenie propozycji wydawniczej?

Od dwóch tygodni do trzech miesięcy.

4. Ile średnio propozycji wydawniczych redakcja otrzymuje miesięcznie? Czy wszystkie są czytane w całości, a może zdarza się, że utwór odrzucany jest już po pierwszych kilku rozdziałach?

Ilość otrzymywanych przez nas propozycji jest zmienna, czasami jest ich bardzo dużo (wówczas okres rozpatrywania może ulec wydłużeniu), a czasem ilość jest umiarkowana. Te propozycje, które chcielibyśmy wydać, są czytane w całości.

5. Jeśli chodzi o recenzje wewnętrzne: czy teksty recenzuje osoba spoza wydawnictwa? Jest to osobne stanowisko pracy w wydawnictwie, czy po prostu zajmuje się tym osoba z wydawnictwa, mająca również inne obowiązki? A może zajmują się tym znani blogerzy-recenzenci? Jak to wygląda?

Rozpatrywaniem i ocenianiem propozycji wydawniczych zajmują się redaktorzy merytoryczni, będący pracownikami wydawnictwa i zajmujący się także innymi czynnościami związanymi z opracowaniem merytorycznym już przyjętych do opublikowania tekstów.

6. Czy wewnętrzna recenzja jest do wglądu dla autora? (przy założeniu, że są Państwo zainteresowani wydaniem książki)

Zwykle nie udostępniamy wewnętrznych recenzji.

7. Po jakim czasie, od zaakceptowania przez wydawcę propozycji wydawniczej, można spodziewać się jej realnego wydania?

Proces wydawniczy trwa zazwyczaj pół roku, jednak w przypadku obszernych tekstów lub wymagających wiele pracy okres ten może wydłużyć się do roku. Nie wydajemy natomiast książek w trybie ekspresowym (2-3 miesiące), ponieważ zależy nam na wysokiej jakości edytorskiej naszych publikacji, która wymaga niestety odpowiednich nakładów czasu oraz pracy.

8. Czy autor ponosi koszty w związku z wydaniem książki? Jeśli tak, na jakiej zasadzie dzielone są koszty druku?

W naszym wydawnictwie wydajemy książki wyłącznie w oparciu o współfinansowanie przez autorów. Koszty są dzielone pomiędzy autora i wydawcę po połowie. Szczegóły wydania oraz podziału kosztów i zysków określa umowa wydawnicza. Możliwe są różne warianty.

9. Jaki rodzaj umowy wydawnictwo zawiera z pisarzem? Czy wydawnictwo zastrzega sobie prawo wyłączności wydania utworu? Jeśli tak, to na jakich warunkach i na jak długo?

Umowy są różne, zależnie od preferencji autora. Zawieramy zarówno umowy na wyłączność jak i bez wyłączności. Czas trwania umowy to zwykle 3 lata lub 5 lat.

10. W jaki sposób liczone jest honorarium autora?

Autor otrzymuje prowizję od sprzedaży książki, stanowiącą określony w umowie wydawniczej udział w przychodach wydawcy. Udział ten jest zwykle znaczący.

11. Jak wygląda dystrybucja wydanej książki? Jak długo jest w sprzedaży?

Książka jest utrzymywana w sprzedaży przez cały czas, na jaki zawarta jest umowa wydawnicza (3-5 lat). Nasza dystrybucja zapewnia pełną dostępność książki dla wszystkich księgarń działających na polskim rynku, w tym sieciowych.

12. Czy wydawnictwo promuje książkę, czy autor musi ją reklamować na własną rękę? Jak wygląda promocja?

Wszystkie działania promocyjne oraz kampanie reklamowe są opracowywane i prowadzone przez wydawnictwo. Autor nie musi podejmować działań promocyjnych, jednak oczywiście nie jest to zabronione, a udział autora w organizowanych przez nas spotkaniach autorskich jest mile widziany.

13. Czy zajmują się Państwo wydawaniem tomików poezji?

W wyjątkowych przypadkach możemy podjąć się także wydania poezji.

14. Jaki wydawnictwo ma stosunek do treści już opublikowanych na np. blogu, forum? Czy jest możliwość wydania takiej historii?

Mamy bardzo przychylny stosunek do takich tekstów. Pozytywna ocena twórczości autora przez internautów jest dużym plusem i zdecydowanie działa na korzyść przy podejmowaniu przez nas decyzji o wydaniu danej książki.
Słowo o Wydawnictwo AlterNatywne od Załogi Gdzie wydać?:

Wydawnictwo Alternatywne bardzo entuzjastycznie zareagowało na naszego maila, przez co tę notkę pisze mi się z przyjemnością. Po szybkiej odpowiedzi oraz bardzo rozbudowanej stronie internetowej, szczególnie części skierowanej do młodych autorów, widać, że wydawnictwo ceni sobie profesjonalizm oraz dba o swoją opinię.
Pierwszy raz piszemy o firmie, gdzie autor, aby wydać książkę, musi zapewnić jakiś wkład własny. Wiele osób burzyło się na wieść o tym, lecz chciałabym jeszcze raz powtórzyć: jako Gdzie wydać? jedynie katalogujemy wydawnictwa, oceniamy ich strony internetowe oraz zapewniamy przepływ informacji. 


Przypominamy, że zapraszamy wszystkich debiutantów oraz autorów, którzy chcieliby podzielić się z nami wrażeniami związanymi z procesem wydawania swoich książek. Debiutanckie wspomnienia dopiero co ruszyły, więc czekamy na wasze maile! Serdecznie dziękujemy Wydawnictwu AlterNatywne za odpowiedzenie na nasze pytania. Doceniamy, pamiętamy, z miłą chęcią polecamy! :)

1 komentarz: