wtorek, 28 sierpnia 2018

#15 KIRIN
Informacje dostępne na stronie wydawnictwa:
Zapraszamy do współpracy autorów publikacji dotyczących Japonii.

Główne (lecz nie jedyne) warunki publikacji:
  • osoba przesyłająca pracę musi posiadać do niej pełnię praw autorskich. Niedopuszczalne jest przesyłanie fragmentów lub całości dzieł innych autorów, w tym również tekstów ogólnodostępnych, np. z Wikipedii;
  • praca musi był merytorycznie poprawna, napisana zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny;
  • ewentualną propozycję publikacji przedstawiamy po wystawieniu pozytywnej opinii przez radę wydawnictwa lub – w niektórych przypadkach – przez zewnętrznych ekspertów. Dodatkowym atutem jest przedstawienie przez autora pozytywnej recenzji pracownika naukowego uczelni wyższej, specjalizującego się w danej dziedzinie;
  • wydawnictwo może przedstawić swoje proponowane zmiany lub poprawki do treści bądź formy publikacji. Mogą one stanowić zarówno sugestię, nie rzutującą na decyzję o publikacji, jak i niezbędny warunek do przyjęcia pracy do druku;
  • prace prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej. Niezamówionych materiałów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami.
Atuty publikowania u nas to:
  • po zatwierdzeniu pracy do publikacji krótki termin wydania (kilka miesięcy);
  • możliwość publikacji książek na tematy niszowe, nawet w symbolicznych nakładach;
  • ogólnopolska dystrybucja i obecność publikacji w bibliotekach w ramach egzemplarzy obowiązkowych;
  • fachowa redakcja, korekta i oprawa książki.

Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie z każdym autorem, którego praca została zaakceptowana do publikacji.O wydawnictwie
Ideą przyświecającą istnieniu wydawnictwa Kirin jest publikowanie książek związanych z szeroko rozumianą kulturą japońską – zarówno pozycji naukowych i popularnonaukowych, jak i beletrystyki. Naszym sztandarowym tytułem jest kwartalnik „Torii – Japonia znana i nieznana”.
Skupiamy się na tematach i tytułach nieznanych w Polsce, przygotowując na rynek tytuły dla koneserów i wielbicieli Kraju Kwitnącej Wiśni. Nasze wydawnictwa cieszą się uznaniem akademickim; świadczą o tym liczne zamówienia i prenumeraty renomowanych polskich uczelni.  Jesteśmy marką aktywną i rozpoznawalną; patronujemy wydarzeniom kulturalnym oraz premierom książkowym i filmowym, bierzemy czynny udział w promowaniu kultury Japonii angażując się w imprezy tematyczne.Informacje zebrane przez Gdzie wydać?

1. Jaki wydawnictwo ma stosunek do debiutantów oraz osób w przedziale wiekowym 17-30 lat? Czy takie osoby mają szansę wydania u Państwa książki?

Nie pytamy o wiek, często go w ogóle nie znamy. Interesuje nas wyłącznie to, co reprezentuje nadesłany tekst. Wiadomo – debiutanci często napotykają większe problemy po prostu ze względu na brak doświadczenia, ale tak długo, jak tekst jest obiecujący, a autor wykazuje chęć poprawy mankamentów, służymy radą, sugestiami, podpowiadamy źródła itd. Biorąc pod uwagę specyfikę naszego wydawnictwa (ukierunkowanie na książki związane z Japonią, czasem bardzo niszowe), spora część naszych autorów, szczególnie prac naukowych i popularnonaukowych (właściwie jeśli chodzi o prozę mamy na swoim koncie dokładnie tylko jednego polskiego autora) zaczynała właśnie u nas.  

2. Jakiej formy nadsyłania prac wymaga wydawnictwo?

Wyłącznie forma elektroniczna – formaty tekstowe, np. doc, docx, rtf, pdf.

3. Jak długo trzeba oczekiwać na rozpatrzenie propozycji wydawniczej?

Od 1 do 3 miesięcy, zależnie od aktualnego obłożenia redakcji.

4. Ile średnio propozycji wydawniczych redakcja otrzymuje miesięcznie? Czy wszystkie są czytane w całości, a może zdarza się, że utwór odrzucany jest już po pierwszych kilku rozdziałach?

Z racji wspomnianej specyfiki – ok. 10 rocznie.  Przeglądamy pobieżnie całość, nawet jeśli pierwsze rozdziały nie rokują – na wypadek, gdyby autor chciał szczegółowo poznać przyczyny odrzucenia tekstu.

5. Jeśli chodzi o recenzje wewnętrzne: czy teksty recenzuje osoba spoza wydawnictwa? Jest to osobne stanowisko pracy w wydawnictwie, czy po prostu zajmuje się tym osoba z wydawnictwa, mająca również inne obowiązki? A może zajmują się tym znani blogerzy-recenzenci? Jak to wygląda?

Zależy od tematu. Może to być osoba z naszego wydawnictwa (osobnego stanowiska nie prowadzimy), ale bywa, że zlecamy recenzję niezależnym pracownikom naukowym wyższych uczelni. W tej dziedzinie nie współpracujemy z blogerami (w kwestii recenzji po publikacji już owszem).

6. Czy wewnętrzna recenzja jest do wglądu dla autora? (przy założeniu, że są Państwo zainteresowani wydaniem książki)

Zwykle nie cała, ale najważniejsze fragmenty owszem.

7. Po jakim czasie, od zaakceptowania przez wydawcę propozycji wydawniczej, można spodziewać się jej realnego wydania?

Zależy od tego, ile jest wymaganych poprawek i jak sprawnie autor je nanosi. Poprawki są zawsze, nie oszukujmy się. Tylko raz zdarzył nam się tekst, którego prawie (podkreślam: prawie) nie trzeba było poprawiać. Zaznaczmy jednak, że nie zawsze owe poprawki oznaczają korektę jakichś błędów – dostajemy dużo prac dyplomowych, a te po prostu trzeba przeredagować, żeby dało się je czytać. Czasem trzeba też coś uzupełnić, uaktualnić itp. Zazwyczaj jednak, jeśli współpraca przebiega sprawnie, jest to okres poniżej roku, ok. 6–10 miesięcy.

8. Czy autor ponosi koszty w związku z wydaniem książki? Jeśli tak, na jakiej zasadzie dzielone są koszty druku?

Nie, my pokrywamy całkowicie koszt wydania książki.

9. Jaki rodzaj umowy wydawnictwo zawiera z pisarzem? Czy wydawnictwo zastrzega sobie prawo wyłączności wydania utworu? Jeśli tak, to na jakich warunkach i na jak długo?

Spisujemy umowę wydawniczą, regulującą właśnie te kwestie. Owszem, zastrzegamy sobie wyłączność, przeważnie na 10 lat (tak naprawdę to zależy od tematyki pracy).

10. Jak podchodzą Państwo do kwestii praw autorskich?

Mają Państwo zapewne na myśli prawa majątkowe, o których mowa była wyżej. Chodzi o to, że przez ww. okres autor nie może opublikować tego tekstu w innym wydawnictwie. Nie może także bez zgody wydawcy podejmować takich działań, jak udostępnianie fragmentów (lub co gorsza całości) swojej pracy w internecie.

11. W jaki sposób liczone jest honorarium autora?

Z racji niszowości wydawnictwa, ukierunkowania na publikacje wysoko specjalistyczne, a co za tym idzie – niskich nakładów naszych książek nie wypłacamy honorarium. Zanim ktoś podniesie protest: tytuły takie jak Wprowadzenie do Japońskiego Języka Migowego, Japonia na zawsze wyrzeka się wojny – współczesna sytuacja geopolityczna a japońska polityka bezpieczeństwa czy Utagawa Kuniyoshi i portret japońskiego wojownika nie mają szans zostać bestsellerami, ani nawet w ogóle stać się publikacjami opłacalnymi dla dużego wydawnictwa, w którym koszty działania także są wysokie. Ich autorzy stają zatem przed wyborem: opublikować swoją pracę w mniejszym wydawnictwie lub nie opublikować jej nigdzie. To samo dotyczy również innych niszowych dziedzin i wydawnictw, nie tylko naszego.

12. Jak wygląda dystrybucja wydanej książki? Jak długo jest w sprzedaży?

Dystrybuujemy książki za pomocą kilku sieci hurtowni, dzięki czemu są w sprzedaży we wszystkich księgarniach, które je zamówią bądź umieszczą w swoim katalogu (tak robi np. empik.com). Pozostaje w sprzedaży tak długo, jak księgarnie chcą je sprowadzać. Jak wspominałam, znaczna część naszych książek to wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, które nie dezaktualizują się wcale albo prawie wcale, więc chociaż oczywiście najwięcej egzemplarzy sprzedaje się w ciągu roku od publikacji, to w kolejnych latach także są kupowane, choć już nie tak licznie.

13. Czy wydawnictwo promuje książkę, czy autor musi ją reklamować na własną rękę? Jak wygląda promocja?

Raczej promujemy sami. Jeśli autor ma ochotę np. brać udział w spotkaniach autorskich, prelekcjach itd., to rzecz jasna pomagamy je zaaranżować, dostarczamy egzemplarze promocyjne itd. (zatrzymuje wtedy również prowizję od sprzedanych egzemplarzy, jeśli oczywiście spotkaniu towarzyszy taka możliwość, bo nie wszystkie placówki się na to zgadzają). Nie ma jednak takiego obowiązku.

14. Jaki wydawnictwo ma stosunek do treści już opublikowanych na np. blogu, forum? Czy jest możliwość wydania takiej historii?

Nie.


Słowo o Kirin od Załogi Gdzie wydać?:
Jako GW spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem przez wydawnictwo Kirin. Odpowiedzi, które dostaliśmy są wyczerpujące i konkretne. Pierwszy raz spotkaliśmy się z wydawnictwem tak niszowym, co jest świetną wiadomością dla wszystkich zainteresowanych Japonią! Sama już wcześniej wiedziałam o magazynie Torii, lecz z powodu, którego do końca nie znam, nigdy się nie skusiłam, aby go kupić. Teraz, po zapoznaniu się z opiniami w internecie,  coraz bardziej przekonuję się, że był to błąd i muszę go czym prędzej naprawić :)


Witamy ponownie po dwuletniej przerwie - mamy nadzieję, że pierwszej i ostatniej! Nie mamy zbyt wiele na swoją obronę, więc lepiej, jeśli przejdę do konkretów. Na razie jedynie wydawnictwo Kirin zgodziło się odpowiedzieć na nasze pytania, ale nie poddajemy się. W końcu to tylko jedna pozytywna odpowiedź na piętnaście... Szykujemy jednak dwa nowe projekty i mamy nadzieję, że przypadną wam do gustu. Szczegóły wkrótce!
Serdecznie dziękujemy Kirin za odpowiedzenie na nasze pytania. Doceniamy, pamiętamy, z miłą chęcią polecamy! :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz